Kontakt

Nařízení 2016/403
Nařízení vlády 168/2002 Sb.
Nařízení ES 561/2006
Nařízení EU 165/2014
Nařízení vlády 589/2006 Sb.
Směrnice 2006/22
Směrnice ES 2002/15

Právní předpisy

Zákon 111/1994 Sb.

Technické poradenství TachoScan

Technický poradce společnosti INELO pro produkty TachoScan a TachoScan Control
Naše služby
www.tachoscancontrol.cz
Naše nabídka pro
Dopravní firmy Dopravní firmy Kontrolní orgány Kontrolní orgány Milog.cz Milog.cz TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl
e-mail: control@sludo.cz
mobil: 608 24 24 25
Zástupce technické podpory společnosti INELO pro Českou republiku František ROKOŠ     control@sludo.cz TachoScan Control tel. 608 24 24 25 Vojtěcha Kováře 138/4a, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz 	spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontakt

Technické poradenství TachoScan

Technický poradce společnosti INELO pro produkty TachoScan a TachoScan Control
Naše služby
Zástupce technické podpory společnosti INELO pro Českou republiku František ROKOŠ     control@sludo.cz TachoScan Control tel. 608 24 24 25 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Naše nabídka pro
Dopravní firmy Dopravní firmy Kontrolní orgány Kontrolní orgány Milog.cz Milog.cz

Co nabízíme

Konzultace a zpracování podkladů pro minimální mzdu v zahraničí (více na www.milog.cz ) Vyhodnocování stažených dat z karet řidičů a tachografů Kontrola a příprava podkladů ke kontrolám na firmě Zastupování ve věci správního řízení u dopravních úřadů Konzultace v oblasti silniční nákladní dopravy Pro menší firmy (do 25 zaměstnanců) zajistím i řešení v oblasti BOZP

Školení ve firmách

•    zabezpečení nákladu na vozidle dle ČSN EN 12195 1-5, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640, tuto povinnost řidiči ukládá § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 15 vyhl. č. 341/2002 Sb., •    ovládání tachografu typu SIEMENS a STONERIDGE včetně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení, •    pracovní doba v dopravě – zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., nařízení vlády č. 168/2002 Sb., •    režimy řidičů – nařízení EpaR (ES) č. 561/2006, dohoda AETR, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyhláška č. 478/2000 Sb..

Vyhodnocování stažených dat z karet

řidičů a tachografů

pravidelné stahování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů ukládá dopravci článek 10 odst. 5) nařízení EpaR (ES) č. 561/2006 a nařízení Komise (EU) č. 581/2010 kterým se stanovují termíny stažení dat, vyhodnocení - kontrolu dat ukládá dopravci článek 10 odst. 2) nařízení EpaR (ES) č.561/2006, •    zpracování dodaných souborů nebo záznamových listů, •    vyhodnocení porušení jednotlivých předpisů - nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EHS) č. 3821/85, popř. vyhl. č. 478/2000 Sb., včetně provedení protokolu ve formátu PDF, •    kontrola a vyhodnocení pracovní doby včetně provedení výkazů ve formátu PDF, •    vyhotovení podkladů pro kontrolu neevidovaného období řidiče, •    podání informací o případném porušení jak dopravci, tak i řidičům •    archivace dat a vyhotovených protokolů pro účely pozdější kontroly ze strany kontrolních orgánů.
TachoScan TachoScan TachoscanControl TachoscanControl